Sekcja Geoinformacji

Studenckie Koło Naukowe Geografów
      im. Stanisława Pawłowskiego w Poznaniu

O sekcji...

Sekcja Geoinformacji powstała w 2003 roku - jej pierwszym opiekunem był prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, a kierownikiem Dagmara Gregorowicz.
Od tego czasu Sekcja czynnie bierze udział w życiu Studenckiego Koła Naukowego.

Od 2004 roku jesteśmy organizatorami GIS Day - Dni Systemów Informacji Geograficznej, które odbywają się na naszym wydziale.
Specjalizując się w pozyskiwaniu, analizowaniu oraz wizualizacji danych przestrzennych, przez prawie 20 lat działalności uczestniczyliśmy w wielu projektach naukowych, których efektem są m.in.: mapy interaktywne, aplikacje webowe, wtyczki do QGIS, a także pakiety w R oraz artykuły. Bierzemy również udział w konferencjach naukowych oraz Akademickich Mistrzostwach Geoinformatycznych, gdzie pogłębiamy swoją wiedzę oraz integrujemy się z członkami społeczności geoinformacyjnej z całej Polski, a także udzielamy warsztatów z oprogramowania QGIS nauczycielom oraz poznańskim szkołom.

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę - zachęcamy do kontaktu poprzez zakładkę Kontakt.

Projekty

GIS Day Poznań

Celem Dnia GIS-u jest uświadomienie społeczeństwu znaczenia tych systemów na polu nauki, technologii informacyjnej, działań administracyjno-społecznych i gospodarczych.

W tym dniu na całym świecie profesjonaliści wprowadzają młodzież i osoby zainteresowane w tajniki GIS-u oraz wskazują jak i gdzie można czerpać nieograniczone korzyści z nowej dziedziny nauk geograficznych. Dzień Systemów Informacji Geograficznej obchodzony jest na wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM od 2002 roku (w tym też roku powstała na Wydziale nowa specjalność - Geoinformacja). Od 2003 roku współorganizatorem GIS Day jest Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Corocznie organizowana jest sesja referatowa oraz liczne pokazy multimedialne.
Podczas sesji referatowej prezentowane są krótkie wykłady nawiązujące swą tematyką do Systemów Informacji Geograficznej. Pracownicy naukowi WNGiG, a także przedstawiciele firm i instytucji wykorzystujących GIS prezentują w swoich referatach najnowsze osiągnięcia z dziedziny geoinformacji.

W 2021 roku, GIS Day po raz pierwszy został zorganizowany przez trzy poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Ekonomiczny.

Warsztaty z QGIS

We współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a także dzięki użyczonemu sprzętowi komputerowemu przez firmę GIS Support, co roku organizujemy serię stacjonarnych warsztatów z oprogramowania QGIS.
Celem warsztatów jest poszerzenie geoinformacyjnych kompetencji nauczycieli, którzy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej z uczniami. Podczas zajęć uczestnicy, w zależności od preferowanej tematyki, poznają program oraz jego możliwości w praktyce i w teorii. Zdobyta wiedza opiera się na możliwościach wykonywania coraz to lepszych map cyfrowych, wraz z pozyskaniem, analizą oraz wizualizacją danych.

Wtyczka Radio Garden

Wtyczka powstała z pasji do muzyki i pracy w QGIS. Opiera się na http://radio.garden/ stworzonym przez The Netherlands Institute for Sound and Vision

Ocena atrakcyjności osiedli i obszarów miejskich pod kątem dostępności terenów zielonych w gminie Piła

Projekt powstał w wyniku realizacji hobbystycznych wizualizacji dla gminy Piła. Głównym zamysłem prac była ewaluacja jakości i dostępności terenów zielonych w obszarze gminy Piła określanej mianem “zielonego miasta” jako, że Piła jest miastem zamieszkałym przez blisko 70 tysięcy mieszkańców; geograficznie zlokalizowanym w dolinie rzeki Gwdy i ok. 10 kilometrów od doliny Noteci; otaczają ją liczne tereny leśne, bagna, torfowiska i jeziora.

Interaktywna mapa parków narodowych w Polsce

Mapa interaktywna, z której można uzyskać podstawowe informacje na temat tych form terenu. Dostępnymi opcjami jest wyświetlenie ukształtowania terenu parków, punktów turystycznych, a także pieszych szlaków. Dodatkowo zaprezentowano również kilka wykresów wizualizujących informacje o m. in. powierzchni i pokryciu terenu.

Geoankieta

Członkowie Sekcji Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów w oparciu o środowisko DIVI.io stworzyli geoankietę, która jako narzędzie partycypacji społecznej, ma pomóc w ocenie atrakcyjności Poznania, jako miejsca przyszłego zamieszkania i pracy dla poznańskich studentów.

Pakiet 'wybory'

Pakiet funkcji stworzonych przy pomocy języka programowania R. Pozwala na pobieranie danych o wynikach wyborów do Sejmu RP na poziomie okręgów, a następnie obliczanie podziału mandatów poselskich w zależności od przyjętej metody – D'Honta, Sainte-Laguë lub Hare-Niemeyera. Pakiet pozwala także wykonać proste wizualizacje wyników oraz analizować stworzone przez użytkownika fikcyjne wyniki. W najbliższych miesiącach planowane jest stworzenie drugiej wersji pakietu, znacznie rozszerzającej możliwości analityczne i wizualizacyjne.

Mapa multitap w Polsce

Wizualizacja lokalizacji pubów, w których dostępne są nalewaki serwujące najciekawsze piwa, np. rzemieślnicze, zagraniczne.

Więcej projektów znajdziesz TUTAJ

Zarząd

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
Opiekun sekcji

Adrian Nowacki
Kierownik sekcji

dr hab. Anna Dmowska
Opiekun sekcji

Kontakt